28677 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Eerdmans Wijziging van de Wet wapens en munitie inhoudende verhoging van de maximumstraf voor verboden wapenbezit en enige andere misdrijven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 november 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Eerdmans (LPF) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de wettelijke strafmaat voor verboden wapenbezit en enige andere misdrijven te verhogen van ten hoogste drie maanden gevangenisstraf of geldboete van de derde categorie naar ten hoogste negen maanden gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Eerdmans tot wijziging van de Wet wapens en munitie inhoudende verhoging van de maximumstraf voor verboden wapenbezit en enige andere misdrijven

2.

Documenten

(4 stuks)

2 18 november 2002, geleidende brief, nr. 1     KST64510
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 20 november 2002
 
2 18 november 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST64511
Voorstel van wet
publicatie: 20 november 2002
 
2 18 november 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST64512
Memorie van toelichting
publicatie: 20 november 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.