30866 - Goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen inzake de beŽindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4†november†2006 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Peijs†i, en de minister van Buitenlandse Zaken, Bot†i.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de beŽindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden.

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 21†december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de beŽindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven (Trb. 2005, 328)

 

2.

Documenten

(10 stuks)

2 4†november†2006, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST102886
Koninklijke boodschap
publicatie: 10†november†2006
 
2 4†november†2006, voorstel van wet, nr. 2     KST102887
Voorstel van wet
publicatie: 10†november†2006
 
2 4†november†2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST102888
Memorie van toelichting
publicatie: 10†november†2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.