31038 NL - wetsvoorstel
Regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 mei 2007 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Natuurbeschermingswet 1998 beter te laten aansluiten op het Europeesrechtelijke kader, en dat het voorts gewenst is om ten aanzien van bestaand gebruik een bijzondere regeling op te nemen in de Natuurbeschermingswet 1998.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en tien amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(54 stuks)

2 14 mei 2007, koninklijke boodschap, nr. 1     KST107124
Koninklijke boodschap
publicatie: 23 mei 2007
 
2 14 mei 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST107125
Voorstel van wet
publicatie: 23 mei 2007
 
2 14 mei 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST107126
Memorie van toelichting
publicatie: 23 mei 2007
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.