31296 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Dibi over Media-educatie als kerndoel in het primair en voortgezet onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 december 2007 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Dibi (GL) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk de kerndoelen in het primair en voortgezet onderwijs uit te breiden met media-educatie.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

2.

Documenten

(7 stuks)

2 4 december 2007, geleidende brief, nr. 1     KST113129
Geleidende brief
publicatie: 6 december 2007
 
2 4 december 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST113131
Voorstel van wet
publicatie: 6 december 2007
 
2 4 december 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST113132
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs op grond van de invoering van media-educatie als kerndoel
publicatie: 6 december 2007
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.