30256 (R 1800) - Goedkeuring van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19†september†2005 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende†i, de minister van Buitenlandse Zaken, Bot†i, en de minister van FinanciŽn, Zalm†i.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen) ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden.

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 25†april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(18 stuks)

2 19†september†2005, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST89638
Trb. 2005, 196; Koninklijke boodschap - Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen)
publicatie: 23†september†2005
 
2 19†september†2005, voorstel van wet, nr. 2     KST89639
Trb. 2005, 196; Voorstel van rijkswet - Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen)
publicatie: 23†september†2005
 
2 19†september†2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST89640
Trb. 2005, 196; Memorie van toelichting - Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen)
publicatie: 23†september†2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.