Onderwijsraad

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs.

1.

Taken en bevoegdheden

De raad geeft zowel ongevraagd als gevraagd advies aan de betrokken bewindslieden, de Eerste i en Tweede Kamer i en gemeenten. Wettelijke basis is de Wet op de onderwijsraad i.

De raad telt maximaal tien leden. Zij worden voor een periode van vier jaar benoemd; daarna kunnen zij nog tweemaal worden herbenoemd. De leden van de raad worden benoemd vanwege hun deskundigheid en hebben uiteenlopende achtergronden.

2.

Positie

De Onderwijsraad neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i en dat van Economische Zaken i. De onderwerpen waar de Onderwijsraad zich mee bezighoudt, worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

3.

Geschiedenis

De Onderwijsraad is opgericht in 1919.

 

Meer over