31200 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 8 augustus 2020
kalender

31200 XIV nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2007 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 23 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 123 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(293 stuks)

2 18 september 2007, voorstel van wet, nr. 1     KST108437A
Voorstel van wet
publicatie: 25 september 2007
 
2 18 september 2007, memorie van toelichting, nr. 2     KST108437B
Memorie van toelichting
publicatie: 25 september 2007
 
2 25 september 2007, motie, nr. 3     KST110376
Motie om de handhaving van de handel van CITES-soorten te verbeteren
publicatie: 28 september 2007
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.