SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De SGP i haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 2 zetels in de Tweede Kamer i. Lijsttrekker was Bas van der Vlies i. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Naar eer en geweten'. De SGP had voor de verkiezingen eveneens 2 zetels in de Tweede Kamer.

1.

Uitslag

De SGP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i 153.266 (1,6%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 2 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie i met de ChristenUnie i, die beide partijen in totaal 8 zetels opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler i) nodig. Hieraan voldeden:

 

Kandidaat

Stemmen

Bas van der Vlies i

141.636

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De SGP ging de Tweede Kamerverkiezingen in met met het programma 'Naar eer en geweten'. De nadruk werd gelegd op gezin en zorg voor jonge kinderen. Het Centraal Planbureau maakte alleen een analyse van de zogenaamde 'ex ante' effecten van het SGP-programma. De SGP liet alleen de directe budgettaire effecten doorrekenen, en niet de (macro-economische) 'ex post' effecten.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • aanstelling van een minister voor Gezin en Jeugd om op te komen voor het belang van gezin en jeugd
 • kinderopvang op eigen kosten voor werkende ouders
 • afschaffing sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders
 • inkomensbelasting afhankelijk van draagkracht per gezin
 • Renteloze lening op hypotheek voor jongeren en starters op de huizenmarkt

Zorg

 • abortus en andere 'ethisch onaanvaardbare zaken' uit het basispakket
 • vervanging van de no claim regelingen door een verplicht eigen risico
 • meer en ruimere financiering- en verlofmogelijkheden voor zorgverleners
 • gehandicapten behouden juridisch recht op persoonsgebonden budgetten
 • behouden van ruimte voor kleinschalige ziekenhuizen die voorzien in een specifieke behoefte

Veiligheid

 • éen nationale database voor de politie
 • geen verdere centralisatie van de politieorganisatie
 • toezichthouders inzette als aanvulling op het politiewerk
 • einde aan vervroegde vrijlating van gevangenen
 • de doodstraf bij ernstige en onomstotelijk bewezen delicten

Onderwijs

 • gemakkelijker maken van het starten met nieuwe opleidingen; minder regels
 • verminderen van fusiedrang op onderwijsinstelligen
 • invoering van kledingvoorschriften over de manier waarop leerlingen zich moeten kleden

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • verplichte inburgering
 • beperking van dubbele nationaliteit mogelijkheden
 • spreiding van allochtonen om een evenwichtige samenstelling van de bevolking in wijken te bevorderen
 • verkorting van de behandeltijd van asielaanvragen

Overig

 • afschaffing van het homohuwelijk
 • geen legalisatie van drugs; sluiting van alle coffeeshops.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over