Neutrale fractie

Op 3 september 1918 werd op initiatief van Henri ter Hall i in de Tweede Kamer de Neutrale fractie gevormd. De leden behielden het recht voor om eigen standpunten in te nemen. Tot voorzitter werd gekozen Treub i en tot secretaris A. Staalman i.

In de Neutrale fractie zaten Kamerleden van de Economische Bond i, de Middenstandspartij i, de Neutrale Partij i, het Verbond tot Democratisering der Weermacht i en de Plattelandersbond i. Dit waren liberale partijtjes, die zich - met uitzondering van de Economische Bond - vooral richtten op de belangen van één beroepsgroep.

De in september 1919 benoemde Plattelandsbonder Braat i bleef buiten de fractie. In 1921 gingen de leden, met uitzondering van Wijk i (VDW) over naar de nieuwe Vrijheidsbond i.

 

Meer over