Partijvoorzitters VDB

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekende VDB i-voorzitters waren Dolf Joekes i, Marcus Slingenberg i en Roelof Kranenburg i. Jan Schilthuis i was partijvoorzitter toen de VDB in 1946 opging in de PvdA i.

1.

Ook bewindspersoon geweest

In onderstaand overzicht staan partijvoorzitters die ook minister of staatssecretaris zijn geweest.

 

Foto

Naam

Toelichting

foto Mr.dr. A.M. (Dolf) Joekes

Dolf Joekes i

Als minister van Sociale Zaken in de kabinetten-Drees I i en Drees II i bracht hij belangrijke wetten tot stand voor de verzorgingsstaat.

foto Mr. M. (Marcus) Slingenberg

Marcus Slingenberg i

Werd in 1935 minister van Sociale Zaken in het derde kabinet-Colijn.

foto Mr. H.P. (Henri) Marchant

Henri Marchant i

Werd partijleider en later minister van Onderwijs tijdens het kabinet Colijn-II i.

foto Mr. M.W.F. (Willem) Treub

Willem Treub i

In 1913 minister in het kabinet-Cort van der Linden i.

2.

Andere markante partijvoorzitters

Foto

Naam

Toelichting

foto J. (Jan) Schilthuis

Jan Schilthuis i

Graanhandelaar die vóór 1945 de VDB in de Tweede Kamer vertegenwoordigde en nadien PvdA-Tweede Kamerlid was.

foto Mr.dr. R. Kranenburg

Roelof Kranenburg i

Staatsrechtgeleerde met groot gezag, die, hoewel hij meer wetenschapper dan politicus was, onder andere als senator en partijvoorzitter een voorname rol in de VDB speelde.

3.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de partijvoorzitters van de VDB.

Meer over