Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie i is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland.

De huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Wouter Koolmees i (D66). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, Bas van 't Wout i (VVD). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal i, Loes Mulder i.

1.

Diensten

Diensten die onder het ministerie van SZW vallen zijn:

2.

Taakverdeling

Het kabinet-Rutte III i kent zowel een minister i als een staatssecretaris i voor SZW. De minister is belast met onder andere het algemeen sociaal-economisch- en begrotingsbeleid, het inkomensbeleid, de AOW i en de pensioenen. De staatssecretaris is onder meer verantwoordelijk voor de Sociale Verzekeringsbank, de Participatiewet en armoede- en schuldhulpverlening.

3.

Historische ontwikkeling

In 1918 werd het ministerie van Arbeid ingesteld, dat de zorg kreeg voor sociale zekerheid, arbeidswetgeving, volksgezondheid en volkshuisvesting. Per 1 januari 1923 werd dit ministerie verenigd met Handel en Nijverheid, waardoor het geheel sociaal-economische beleid (m.u.v. Landbouw) onder dit departement viel. Na de overgang van Landbouw (afkomstig van Binnenlandse Zaken) in 1932 werd de naam 'Economische Zaken en Arbeid'.

In 1933 kwam er een afzonderlijk departement Sociale Zaken. Hieronder viel ook 'volksgezondheid'. De verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting ging in 1937 over naar Binnenlandse Zaken.

Per 15 september 1951 werd de naam van het departement Sociale Zaken en Volksgezondheid. Toen er in het kabinet-Biesheuvel i een afzonderlijk ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kwam, werd de naam weer 'Sociale Zaken'.

Vanwege het bijzondere belang dat werd gehecht aan en de coördinerende rol bij het werkgelegenheidsbeleid, werd de naam in 1981 veranderd in Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eerdere benamingen ministerie

Jaartal

Naam

1981-heden

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1971-1981

Sociale Zaken

1951-1971

Sociale Zaken en Volksgezondheid i

1933-1951

Sociale Zaken i

1932-1933

Economische Zaken en Arbeid i

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid i

1918-1923

Arbeid i

4.

Overzicht ministers sinds 1945

Hieronder ziet u een lijst met de meest recente ministers* van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

*) In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA

 

Meer over