Delegatie naar de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (RVE) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa†i, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), is samengesteld uit 318 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Deze 47 lidstaten hebben zich in de Raad van Europa verenigd om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsorde te bevorderen.

Canada, IsraŽl en Mexico hebben de status van waarnemer bij de PACE. Marokko en TunesiŽ alsmede de Palestijnse Nationale Raad zijn zogenoemde Partners for Democracy van de PACE. Dat is een samenwerkingsrelatie die is bedoeld voor parlementen van niet-lidstaten die de beginselen, waarden en doelstellingen van de Raad van Europa huldigen en deze wensen te implementeren.

De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit 7 leden en 7 vervangende leden van de Staten-Generaal. De PACE komt 4 keer per jaar samen in plenaire zittingen van een week.

Griffier is dhr. A. Westerhoff.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Tiny KoxKox, M.J.M.SP
2Maeijer MA, V.PVV
3Mulder, A.VVD
4Ria Oomen-RuijtenOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
5Petra StienenStienen, Drs. C.P.W.J.D66
6TinekeSTRIKStrik, Dr. M.H.A.GL
7Ven, van de  VVDVen, Mr. M.P.M. van deVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Belhaj, S.D66
2Reina de Bruijn-WezemanBruijn-Wezeman, R.G. deVVD
3Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
4Moorlag, W.J.PvdA
5Omtzigt, Dr. P.H.CDA
6H.W. Overbeek (SP)Overbeek, Prof.Dr. H.W.SP
7Strien, van  PVVStrien, Ir. drs. G.A. vanPVV