Tweede Kamer wil eigen Europa-deskundigen en meer inbreng in onderhandelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Tweede Kamer wil eigen Europa-deskundigen en meer inbreng in onderhandelingen

vrijdag 29 juni 2007, 14:00

Den Haag (PDC) - De Tweede Kamer wil eigen Europa-deskundigen aanstellen om zo beter geïnformeerd te worden over het Europese beleid. Daarnaast wil de Tweede Kamer de regering mandaten mee kunnen geven waar zij zich bij de onderhandelingen aan moet houden.

Ondersteuning

Een viertal extra stafleden moet vooral de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken ondersteunen, maar ook andere vakcommissies bijstaan die regelmatig Europees beleid controleren. Bovendien zou de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets permanent moeten worden.

Mandatering

Het beoogde resultaat van de etxra ondersteuning is dat de Tweede Kamer zich veel actiever met Europees beleid kan bezig houden. In het verlengde hiervan past de wens van de Kamer de regering bij mandaat over Europese regels te laten onderhandelen. Hierdoor zou de Kamer de bandbreedte bepalen waarin de Nederlandse regering kan onderhandelen. De Kamer kan per motie i de regering oproepen zich aan bepaalde standpunten te commiteren.

De regering heeft in het verleden aangegeven dat de mogelijkheid tot controle achteraf, die haar meer ruimte geeft in de onderhandelingen, voldoende moet zijn.

Staatsrechtelijk is mandatering een onbekend begrip, maar de Kamer stelt dat zij "een afgeleide functie heeft bij de totstandkoming van Europese regelgeving". Zij kan echter wel controle uitoefenen op de inbreng van Nederlandse ministers in de Raad van Ministers i.

Bron: Staatscourant, 25-06-07