Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Deze dienst is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken i. De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt onder meer de voorlichting en woordvoering van de minister-president en de regering. Het algemene doel van de dienst is het coördineren van het algemeen communicatiebeleid.

Binnen de Rijksvoorlichtingsdienst bestaan verschillende afdelingen die ieder een eigen doelstelling hebben. De dienst staat onder leiding van de Directeur-generaal, die tevens voorzitter is van de Voorlichtingsraad.

In juli 2002 is de RVD omgevormd tot een directoraat-generaal.

Taken

Een aantal belangrijke taken van de RVD zijn:

  • geven van voorlichting over het algemeen regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken;
  • woordvoering kabinetsbeleid en minister-president;
  • geven van voorlichting over het Koninklijk Huis i;
  • het adviseren van leden van het Koninklijk Huis inzake publiciteitsaangelegenheden;
  • voorbereiden en uitvoeren van berichtgeving over het Koninklijk Huis;
  • het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen voor overheidsvoorlichting;
  • consultatie en overleg inzake overheidsvoorlichting onder bijzondere omstandigheden.

Meer informatie