Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Deze dienst is onderdeel van het ministerie van Algemene Zakenái. De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt onder meer de voorlichting en woordvoering van de minister-president en de regering. Het algemene doel van de dienst is het co÷rdineren van het algemeen communicatiebeleid.

Binnen de Rijksvoorlichtingsdienst bestaan verschillende afdelingen die ieder een eigen doelstelling hebben. De dienst staat onder leiding van de Directeur-generaal, die tevens voorzitter is van de Voorlichtingsraad.

In juli 2002 is de RVD omgevormd tot een directoraat-generaal.

Taken

Een aantal belangrijke taken van de RVD zijn:

  • geven van voorlichting over het algemeen regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken;
  • woordvoering kabinetsbeleid en minister-president;
  • geven van voorlichting over het Koninklijk Huisái;
  • het adviseren van leden van het Koninklijk Huis inzake publiciteitsaangelegenheden;
  • voorbereiden en uitvoeren van berichtgeving over het Koninklijk Huis;
  • het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen voor overheidsvoorlichting;
  • consultatie en overleg inzake overheidsvoorlichting onder bijzondere omstandigheden.