30676 - Buitenschoolse opvang - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 25 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 augustus 2006 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Hoeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 aan te passen teneinde het bevoegd gezag desgevraagd te laten zorg dragen voor de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, twee nota's van verbetering en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(28 stuks)

2 28 augustus 2006, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST100081
Koninklijke boodschap
publicatie: 1 september 2006
 
2 28 augustus 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST100082
Voorstel van wet
publicatie: 4 september 2006
 
2 28 augustus 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST100083
Memorie van toelichting
publicatie: 4 september 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.