30674 NL - wetsvoorstel
Invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 augustus 2006 ingediend door de staatssecretaris van Defensie, Van der Knaap i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Militaire Ambtenarenwet 1931 te wijzigen en de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in te trekken in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(31 stuks)

2 25 augustus 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST100046
Koninklijke boodschap
publicatie: 31 augustus 2006
 
2 25 augustus 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST100047
Voorstel van wet
publicatie: 31 augustus 2006
 
2 25 augustus 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST100048
Memorie van toelichting
publicatie: 31 augustus 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.