30585 NL - wetsvoorstel
Herstructurering van de Raad van State

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 juni 2006 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i, en de minister van Justitie, Donner i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de advisering door de Raad van State over wetgeving te concentreren bij een kleiner aantal staatsraden en een afzonderlijke afdeling binnen de Raad te belasten met de vaststelling van de adviezen van de Raad.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(62 stuks)

2 6 juni 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST98480
Koninklijke boodschap
publicatie: 21 juni 2006
 
2 6 juni 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST98481
Voorstel van wet
publicatie: 21 juni 2006
 
2 6 juni 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST98482
Memorie van toelichting
publicatie: 21 juni 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.