30477 NL - wetsvoorstel
Invoering van een bromfietsrijbewijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 maart 2006 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Peijs i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het met het oog op de ongevalsrisico’s voor met name jonge brom- en snorfietsers wenselijk is over te gaan tot invoering van een bromfietsrijbewijs.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(16 stuks)

2 6 maart 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST95339
Koninklijke boodschap
publicatie: 13 maart 2006
 
2 6 maart 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST95340
Voorstel van wet
publicatie: 13 maart 2006
 
2 6 maart 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST95341
Memorie van toelichting
publicatie: 13 maart 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.