30336 - Wet toezicht financiŽle verslaggeving - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28†oktober†2005 ingediend door de minister van FinanciŽn, Zalm†i, en de minister van Justitie, Donner†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat een verbetering van het toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften voor de financiŽle verslaggeving van effectenuitgevende instellingen gewenst is.

1.

Volledige titel

Regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiŽle verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiŽle verslaggeving)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(19 stuks)

2 28†oktober†2005, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST90890
Koninklijke boodschap
publicatie: 4†november†2005
 
2 28†oktober†2005, voorstel van wet, nr. 2     KST90891
Voorstel van wet
publicatie: 4†november†2005
 
2 28†oktober†2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST90892
Memorie van toelichting
publicatie: 4†november†2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.