30041 NL - wetsvoorstel
Invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 maart 2005 ingediend door de minister van Justitie, Donner i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i, en de minister van Defensie, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een nieuwstelsel in te voeren voor de beveiliging van personen en de bewaking en beveiliging van objecten en diensten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten

2.

Documenten

(14 stuks)

2 17 maart 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST85399
Koninklijke boodschap
publicatie: 4 april 2005
 
2 17 maart 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST85400
Voorstel van wet
publicatie: 4 april 2005
 
2 17 maart 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST85401
Memorie van toelichting
publicatie: 4 april 2005
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.