29942 - Herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

29942 nl - wetsvoorstel
Herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 december 2004 ingediend door de minister van Justitie, Donner i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het gewenst is dat de Faillissementswet wordt gewijzigd teneinde de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen te vereenvoudigen en de toegang tot de regeling beheersbaar te houden.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(57 stuks)

2 16 december 2004, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST83107
Koninklijke boodschap
publicatie: 6 januari 2005
 
2 16 december 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST83108
Voorstel van wet
publicatie: 6 januari 2005
 
2 16 december 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST83109
Memorie van toelichting
publicatie: 6 januari 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.