29948 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 december 2004 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Noorman-den Uyl (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Spekman (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is zoveel mogelijk alleenstaande ouders de kans te bieden arbeid en zorg te combineren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(34 stuks)

2 28 december 2004, geleidende brief, nr. 1     KST82963
Geleidende brief
publicatie: 3 januari 2005
 
2 28 december 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST82964
Voorstel van wet
publicatie: 3 januari 2005
 
2 28 december 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST82965
Memorie van toelichting
publicatie: 4 januari 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.