29800 VI NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Justitie 2005

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2004 ingediend door de minister van Justitie, Donner i, en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Verdonk i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 23 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 54 moties ingediend.

4.

Documenten

(200 stuks)

2 21 september 2004, voorstel van wet, nr. 1     KST77489_1
Voorstel van wet
publicatie: 24 september 2004
 
2 21 september 2004, memorie van toelichting, nr. 2     KST77489_2
Memorie van toelichting
publicatie: 24 september 2004
 
2 5 oktober 2004, amendement, nr. 3     KST79892
Amendement met als doel een half miljard euro structureel extra te besteden aan meer politie en het bestrijden van terrorisme
publicatie: 11 oktober 2004
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.