29800 IXA NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Nationale Schuld 2005

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2004 ingediend door de minister van Financiën, Zalm i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2005

2.

Documenten

(8 stuks)

2 21 september 2004, voorstel van wet, nr. 1     KST77492_1
Voorstel van wet
publicatie: 23 september 2004
 
2 21 september 2004, memorie van toelichting, nr. 2     KST77492_2
Memorie van toelichting
publicatie: 23 september 2004
 
2 21 september 2004, nader rapport, nr. 3     KST80109
Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2005
publicatie: 18 oktober 2004
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.