29743 NL - wetsvoorstel
Verhoor van afgeschermde getuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 september 2004 ingediend door de minister van Justitie, Donner i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, mede in het licht van de bestrijding van het terrorisme, wenselijk is te bevorderen dat inzake het horen van afgeschermde getuigen aanvullende regels worden getroffen en dat te dien einde ook overigens enkele wijzigingen worden aangebracht.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen (afgeschermde getuigen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en tien amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(52 stuks)

2 8 september 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST79260
Koninklijke boodschap
publicatie: 13 september 2004
 
2 8 september 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79261
Voorstel van wet
publicatie: 13 september 2004
 
2 8 september 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79262
Memorie van toelichting
publicatie: 13 september 2004
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.