29734 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van provincie en gemeente bij de rijkssubsidiëring

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 september 2004 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Laan i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van monumenten te heroverwegen; dat het tevens wenselijk is de voorhangbepaling van artikel 34 van de Monumentenwet 1988 te wijzigen; dat in verband hiermee wijziging van de Monumentenwet 1988 noodzakelijk is.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde monumenten alsmede het vervallen van de voorhangbepaling van artikel 34

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Documenten

(23 stuks)

2 6 september 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST79107
Koninklijke boodschap
publicatie: 9 september 2004
 
2 6 september 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79108
Voorstel van wet
publicatie: 9 september 2004
 
2 6 september 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79109
Memorie van toelichting
publicatie: 9 september 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.