29734 - Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van provincie en gemeente bij de rijkssubsidiŽring - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6†september†2004 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Laan†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiŽring van monumenten te heroverwegen; dat het tevens wenselijk is de voorhangbepaling van artikel 34 van de Monumentenwet 1988 te wijzigen; dat in verband hiermee wijziging van de Monumentenwet 1988 noodzakelijk is.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiŽring van beschermde monumenten alsmede het vervallen van de voorhangbepaling van artikel 34

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 6†september†2004, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST79107
Koninklijke boodschap
publicatie: 9†september†2004
 
2 6†september†2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79108
Voorstel van wet
publicatie: 9†september†2004
 
2 6†september†2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79109
Memorie van toelichting
publicatie: 9†september†2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.