29463 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 maart 2004 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Huursubsidiewet een bepaling betreffende het verhogen van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft op te nemen en enkele andere wijzigingen in die wet aan te brengen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(23 stuks)

2 11 maart 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST74878
Koninklijke boodschap
publicatie: 15 maart 2004
 
2 11 maart 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST74879
Voorstel van wet
publicatie: 15 maart 2004
 
2 11 maart 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST74880
Memorie van toelichting
publicatie: 15 maart 2004
 
1 20 oktober 2004, vragen; antwoord op vragen, aanhangselnr. 2     KVR21355
Vragen van de leden Meindertsma (PvdA) en Van der Lans (GroenLinks) op 25 augustus 2004 meegedeeld aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een mogelijke meevaller in de uitgaven voor de huursubsidie in relatie tot de plenaire behandeling van de Wijziging van de Huursubsidiewet (29 463) op 29 juni jl. in de Eerste Kamer. -
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.