28996 - Initiatiefvoorstel Wet buitenspeelruimte - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 februari 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24ájuliá2003 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Kant (SP)ái en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Kant en Langkamp (SP)ái.

 

Dit initiatiefvoorstel van de leden mw. Kant (SP) en mw. Langkamp (SP) stelt een norm van 300 m2 buitenspeelruimte per hectare voor. Dit is 3 procent van de totale oppervlakte van een woongebied. Tevens moeten gemeenten om de tien jaar een 'speelruimteplan' maken. Volgens de indiener van het wetsvoorstel zijn er diverse ontwikkelingen die ertoe nopen langs de lijn van de ruimtelijke ordening minimumvoorwaarden te scheppen voor de totstandkoming van voldoende buitenspeelruimte voor kinderen. De norm is ontwikkeld door de NUSO, de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, en het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Bij de toepassing van de norm moet onderscheid gemaakt worden tussen nieuwe en bestaande woongebieden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van verbetering ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(18 stuks)

2 24ájuliá2003, geleidende brief, nr. 1     KST69515
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)
publicatie: 29ájuliá2003
 
2 24ájuliá2003, voorstel van wet, nr. 2     KST69516
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)
publicatie: 29ájuliá2003
 
2 24ájuliá2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST69517
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)
publicatie: 29ájuliá2003
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.