28981 - Wet van leden Depla en Varela tot wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet (vervallen herverzekeringsplicht gesloten fondsen) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 16 december 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27ájuniá2003 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Depla, Varela.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Pensioen- en spaarfondsenwet de herverzekeringsplicht van zogenoemde gesloten fondsen te laten vervallen, teneinde te voorkomen dat deze fondsen tot herverzekering moeten overgaan indien dit, gelet op hun financiŰle situatie en de waarborging van de aanspraken van de gerechtigden, onnodig is.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van leden Depla en Varela tot wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet (vervallen herverzekeringsplicht gesloten fondsen)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 27ájuniá2003, geleidende brief, nr. 1     KST69060
Geleidende brief bij het genoemd voorstel van wet
publicatie: 2ájuliá2003
 
2 27ájuniá2003, voorstel van wet, nr. 2     KST69061
Voorstel van wet
publicatie: 2ájuliá2003
 
2 27ájuniá2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST69062
Memorie van toelichting
publicatie: 2ájuliá2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.