28981 NL - wetsvoorstel
Wet van leden Depla en Varela tot wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet (vervallen herverzekeringsplicht gesloten fondsen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 juni 2003 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Depla, Varela.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Pensioen- en spaarfondsenwet de herverzekeringsplicht van zogenoemde gesloten fondsen te laten vervallen, teneinde te voorkomen dat deze fondsen tot herverzekering moeten overgaan indien dit, gelet op hun financiële situatie en de waarborging van de aanspraken van de gerechtigden, onnodig is.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van leden Depla en Varela tot wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet (vervallen herverzekeringsplicht gesloten fondsen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 27 juni 2003, geleidende brief, nr. 1     KST69060
Geleidende brief bij het genoemd voorstel van wet
publicatie: 2 juli 2003
 
2 27 juni 2003, voorstel van wet, nr. 2     KST69061
Voorstel van wet
publicatie: 2 juli 2003
 
2 27 juni 2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST69062
Memorie van toelichting
publicatie: 2 juli 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.