28508 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet lang-laag

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 september 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Noorman-den Uyl (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Algemene bijstandswet de mogelijkheid op te nemen om aan personen die langdurig een inkomen ter hoogte van het sociaal minimum hebben en vooralsnog geen uitzicht hebben op inschakeling in de arbeid aanvullende inkomensondersteuning te verlenen te behoeve van noodzakelijke kosten die door reservering plegen te worden bekostigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met het opnemen in de Algemene bijstandswet van de mogelijkheid om aanvullende inkomensondersteuning te verlenen aan personen die langdurig een inkomen hebben ter hoogte van het sociaal minimum en die vooralsnog geen uitzicht hebben op inschakeling in de arbeid (Wet lang-laag)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(18 stuks)

2 5 september 2002, geleidende brief, nr. 1     KST63169
Geleidende brief
publicatie: 10 september 2002
 
2 5 september 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST63170
Voorstel van wet
publicatie: 10 september 2002
 
2 5 september 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST63171
Memorie van toelichting
publicatie: 10 september 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.