28354 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 mei 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Giskes (D66) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Bakker (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om enkele wijzigingen in de Pensioen- en spaarfondsenwet aan te brengen, met name ter democratisering van pensioenfondsen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(16 stuks)

2 1 mei 2002, geleidende brief, nr. 1     KST61551
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)
publicatie: 6 mei 2002
 
2 1 mei 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST61552
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)
publicatie: 6 mei 2002
 
2 1 mei 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST61553
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)
publicatie: 6 mei 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.