28284 NL - wetsvoorstel
Wijziging Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering verbod op xenotransplantatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 maart 2002 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat medische verrichtingen met toepassing van xenotransplantatie worden verboden, voor zover onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen niet redelijkerwijs zijn uitgesloten.

1.

Volledige titel

Wijziging Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering verbod op xenotransplantatie

2.

Documenten

2 28 maart 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST60699
Memorie van toelichting
publicatie: 9 april 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.