28095 NL - wetsvoorstel
Wet bestuur in stedelijke regio's

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 november 2001 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Vries i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de verplichte intergemeentelijke samenwerking in stedelijke regio’s voort te zetten, met het oog op een samenhangende ontwikkeling en uitvoering van beleid op regionaal niveau ten aanzien van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, grondbeleid en milieu.

1.

Volledige titel

Regels voor het bestuur in stedelijke regio's (Wet bestuur in stedelijke regio's)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Documenten

2 16 november 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST57070
Memorie van toelichting
publicatie: 21 november 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.