28074 - Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 19 oktober 2017
kalender

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 oktober 2001 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Netelenbos i.

 
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is met het oog op waarborgen voor publieke belangen bij de exploitatie van de luchthaven Schiphol regels te stellen voor een exploitatievergunning, de vaststelling van tarieven en voorwaarden en specifiek mededingings-toezicht,.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

2 31 oktober 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST56643
Memorie van toelichting
publicatie: 9 november 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.