28020 - Verbod op de drijfjacht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28†september†2001 ingediend door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Faber†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de methode van doden van hoefdieren in het kader van beheer en schadebestrijding en dat voor de goede werking en uitvoering van de Flora- en faunawet enige wijzigingen van deze wet en andere regelgeving noodzakelijk zijn.

1.

Volledige titel

Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

2 28†september†2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST55696
Memorie van toelichting
publicatie: 4†oktober†2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.