26892 - Initiatiefvoorstel Strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 19 augustus 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 november 1999 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Atsma (CDA) i en Rosenmöller (GL) i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden tegen te gaan en daartoe het Wetboek van Strafrecht te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Atsma en Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het tegengaan van de wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte handel in voetbalkaartjes)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(16 stuks)

2 18 november 1999, geleidende brief, nr. 1     KST41847
Geleidende brief bij het initiatiefwetsvoorstel
publicatie: 25 november 1999
 
2 18 november 1999, voorstel van wet, nr. 2     KST41896
Voorstel van wet
publicatie: 25 november 1999
 
2 18 november 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST41848
Memorie van toelichting
publicatie: 25 november 1999
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.