26865 - Initiatiefvoorstel Bestrijding van wapengeweld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 5 december 2020
kalender

26865 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Bestrijding van wapengeweld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 oktober 1999 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van de Camp (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is ter bestrijding van bezit van vuur-, steek- en andere wapens en daarmee samenhangend geweld de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van de Camp tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 29 oktober 1999, geleidende brief, nr. 1     KST41416
Geleidende brief bij het initiatiefwetsvoorstel
publicatie: 4 november 1999
 
2 29 oktober 1999, voorstel van wet, nr. 2     KST41417
Voorstel van wet
publicatie: 4 november 1999
 
2 29 oktober 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST41418
Memorie van toelichting
publicatie: 4 november 1999
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.