26800 XIV NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 2000

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 1999 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brinkhorst i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 52 moties ingediend.

4.

Documenten

(153 stuks)

2 21 september 1999, voorstel van wet, nr. 1     KST36532_1
Voorstel van wet
publicatie: 24 september 1999
 
2 21 september 1999, memorie van toelichting, nr. 2     KST36532_2
Memorie van toelichting
publicatie: 24 september 1999
 
2 21 september 1999, bijlage(n), nr. 3     KST36532_3
Bijlagen bij de begroting
publicatie: 24 september 1999
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.