26002 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Van Oven/Van Heemst Wijziging van een aantal bepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht, alsmede in verband daarmee wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 april 1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Oven (PvdA) i en Van Heemst (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een aantal bepalingen betreffende ambtsmisdrijven en misdrijven tegen het openbaar gezag in het Wetboek van Strafrecht nader uit te werken en in verband daarmee tevens het Wetboek van Strafvordering te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Oven en Van Heemst tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht, alsmede in verband daarmee wijziging van het Wetboek van Strafvordering

2.

Documenten

(6 stuks)

2 16 april 1998, geleidende brief, nr. 1     KST29121
Geleidende brief
publicatie: 21 april 1998
 
2 16 april 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST29122
Voorstel van wet
publicatie: 21 april 1998
 
2 16 april 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29123
Memorie van toelichting
publicatie: 21 april 1998
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.