25902 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Arbeidstijdenwet ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 februari 1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Rosenmöller (GL) i, Van Nieuwenhoven (PvdA) i en Bakker (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het proces van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen met aanvullende wetgeving te ondersteunen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(8 stuks)

2 24 februari 1998, geleidende brief, nr. 1     KST27792
Geleidende brief
publicatie: 26 februari 1998
 
2 24 februari 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST27793
Voorstel van wet
publicatie: 26 februari 1998
 
2 24 februari 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST27794
Memorie van toelichting
publicatie: 26 februari 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.