25331 - Liberalisering van de spraaktelefoondienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 april 1997 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma-Lebbink i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de liberalisering van de spraaktelefoondienst met ingang van 1 juli 1997 noodzakelijk is de kring van rechthebbenden op het verkrijgen van het recht op koppeling met dan wel het recht op bijzondere toegang tot het vaste openbare telefoonnet van de houder van de concessie, te verruimen; dat een wettelijke regeling terzake van de verplichting van de houder van de concessie tot het verlenen van interconnectie en bijzondere toegang op zijn geschakelde vaste telefoonnet tevens noodzakelijk is in verband met enkele onderdelen van richtlijn 96/62/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 december 1995 inzake toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie (PbEG L 321) en richtlijn nr. 96/19/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 maart 1996 tot wijziging van richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (PbEG L 74).

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de liberalisering van de spraaktelefoondienst

 

2.

Documenten

2 29 april 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST21043
Memorie van toelichting
publicatie: 5 mei 1997
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.