24549 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Maatregelen na sluiting van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen ten gevolge van verstoring van de openbare orde (Wet Victor)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 december 1995 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Heemst (PvdA) i en Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen in verband met maatregelen na sluiting van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen, alsmede de bij die ruimten behorende erven ten gevolge van verstoring van de openbare orde.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Heemst en O.P.G. Vos tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met maatregelen na sluiting van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen, alsmede de bij die ruimten behorende erven ten gevolge van verstoring van de openbare orde (Wet Victor)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(35 stuks)

2 11 december 1995, geleidende brief, nr. 1     KST12083
Geleidende brief
publicatie: 20 december 1995
 
2 11 december 1995, voorstel van wet, nr. 2     KST12084
Voorstel van wet i.v.m. maatregelen tegen overlast bij gebruik en bewoning
publicatie: 20 december 1995
 
2 11 december 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST12085
Memorie van toelichting
publicatie: 20 december 1995
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.