24134 - Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 april 1995 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma-Lebbink i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bevordering van de ontwikkeling van een in sociaal-economisch opzicht goede bedrijfsuitoefening in het vervoer van goederen met binnenschepen wenselijk is regelen te stellen voor dat vervoer vanuit Nederland naar België of naar Frankrijk, welke regelen gelet op de internationale ontwikkelingen een tijdelijk karakter dragen.

1.

Volledige titel

Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden negen amendementen ingediend.

3.

Documenten

2 6 april 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST7496
Memorie van toelichting
publicatie: 12 april 1995
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.