27632 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 maart 2001 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Dittrich (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering te wijzigen in verband met de invoering van spreekrecht van slachtoffers of hun nabestaanden tijdens het onderzoek op de terechtzitting.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Dittrich tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 15 maart 2001, geleidende brief, nr. 1     KST51838
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 20 maart 2001
 
2 15 maart 2001, voorstel van wet, nr. 2     KST51865
Voorstel van wet
publicatie: 19 maart 2001
 
2 15 maart 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST51840
Memorie van toelichting
publicatie: 19 maart 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.