27549 - Wet verzelfstandiging re´ntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

27549 nl - wetsvoorstel
Wet verzelfstandiging re´ntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8ádecemberá2000 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vermeendái.

 

1.

Volledige titel

Regels met betrekking tot de positionering van de re´ntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging re´ntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

2 8ádecemberá2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST50356
Memorie van toelichting
publicatie: 20ádecemberá2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.