Nota naar aanleiding van het verslag

Een nota naar aanleiding van het verslag is een reactie van de regering of de initiatiefnemers op een verslag van een Kamercommissie.

In de nota beantwoorden de regering of de initiatiefnemers vragen van de Kamer(s), beargumenteren ze hun overwegingen en verschaffen ze duidelijkheid waar nodig. Het document begint altijd met een inleiding en eindigt altijd met een ondertekening.

Er staat altijd een artikelsgewijze toelichting in een nota naar aanleiding van het verslag. In deze toelichting geven de regering of de initiatiefnemers antwoord op vragen die specifieke betrekking hebben op een artikel uit het wetsvoorstel, de richtlijn of de verordening. Verder zitten er vrijwel altijd bijlagen bij een nota naar aanleiding van het verslag die achtgrondinformatie verzorgen over het onderwerp van de nota.