Eindverslag

In dit document geeft de behandelende Eerste Kamercommissie i aan dat een wetsvoorstel voldoende schriftelijk is voorbereid en dus klaar is voor plenaire behandeling i in de Eerste kamer i.

Een blanco eindverslag betekent dat de commissie geen opmerkingen of vragen heeft over een wetsvoorstel. Dit heeft bijna altijd tot gevolg dat het wetsvoorstel als hamerstuk wordt afgedaan.

Bij een eindverslag onder voorbehoud neemt de commissie in het eindverslag de mededeling op dat zij zich het recht voorbehoudt tijdens de plenaire behandeling op de inhoud van het wetsvoorstel in te gaan.