Associatieraad & associatiecomitÚ - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Bij elke associatieovereenkomstái met een land hoort een associatieraad. Die raad bestaat uit de ministers van de lidstatenái en de ministers van het land of de landen waarmee de overeenkomst is afgesloten.

In een associatieraad bespreken de ministers van de lidstaten en de ministers van het land of de landen waarmee de overeenkomst is afgesloten, belangrijke onderwerpen die binnen het kader van de overeenkomst vallen.

Minder belangrijke zaken worden door ambtenaren besproken; dit gebeurt in associatiecomitÚs die bij de associatieraden horen.

AssociatiecomitÚs zijn een voorbeeld van een gemengd comitÚ, omdat de partner en de EU het comitÚ meestal wisselend voorzitten.