Europees Parlement besluit met meerderheid van de leden

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i neemt een voorstel aan wanneer de helft plus één van het totaal aantal Europarlementariërs i vóór het voorstel stemt. Dat betekent dat elk voorstel minimaal 353 stemmen vóór moet halen. Dat houdt ook in dat tenminste de helft plus één van het aantal leden van het Europees Parlement een stem uit moet brengen, wil een voorstel aangenomen kunnen worden.

1.

Toepassing

Voor de tweede lezing in de gewone wetgevingsprocedure i geldt dat wanneer het Europees Parlement eigen amendementen aanbrengt op een voorstel deze met een meerderheid van de leden moeten worden aangenomen. Stemt het EP in de tweede lezing over een amendement van de Raad op een voorstel is een meerderheid van de leden nodig om een dergelijk amendement af te keuren.

Deze stemwijze wordt alleen toegepast op beleidsterreinen waar dit specifiek vermeld staat in de Europese verdragen i. Dit is het geval bij meer procedurele besluiten, en voor een aantal politiek-inhoudelijke onderwerpen.

2.

Meerderheid van de leden met quorum

Wanneer het Europees Parlement en de Raad van Ministers i niet meteen overeenstemming bereiken over de jaarlijkse begroting dan geldt bij de uiteindelijke stemming over het aannemen van de begroting in het Europees Parlement dat ten minste drie vijfde van de leden van het Europees Parlement een stem moeten uitbrengen.

3.

Juridisch kader

Besluitvorming in het Europees Parlement op basis van meerderheid van de aanwezige leden vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 2 tweede afdeling art. 294 i lid 7. Indien er op een beleidsterrein met meerderheid van leden wordt besloten, dan staat dat specifiek vermeld in de verdragen.

4.

Meer informatie