Commissariaat voor de Media (CvdM)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een toezichthouder op het gebied van media.

Het CvdM ziet in deze hoedanigheid toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Zo tracht het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod te beschermen. Het CvdM voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Cultuur (OCW).